08-540 235 00 info@mostcom.se
VÅRA TJÄNSTER
PROJEKTERING, INSTALLATION OCH UNDERHÅLL AV BREDBANDSNÄT

VÅR KOMPETENS

VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG?
MostCom Scandinavia AB arbetar med projektering, installation och underhåll av bredbandsnät. Många företag tar verkligen vara på vår gedigna erfarenhet av att utveckla effektiva tekniska infrastrukturer. Förutom dessa tjänster, anlitar en del av våra kunder oss för professionell projektledning, eller för utvärdering av marknader, leverantörer och anbud.

STOMNÄT, STADSNÄT, FTTX OCH LAN

BREDBAND

Bredband – att snabbt kunna skicka och ta emot stora mängder digital information. Samhällets behov av kommunikation och bredbandstjänster ökar konstant, vilket kräver bra och säker IT-infrastruktur. Optisk fiber är det bästa valet för denna infrastruktur. Den har överlägsen kapacitet, är mycket svår att avlyssna, har lång livslängd och liten miljöpåverkan. Lite förenklat kan man säga att fibernätet består av optofiber som överför informationen med hjälp av ljus, vilket innebär att den kan sändas väldigt fort. Hastigheterna ligger på över 10 Gbit/sekund.

MostCom har stor erfarenhet av utbyggnad av nationella nät, stadsnät, områdesnät och fastighetsnät.

Stomnät

– Nät mellan kommuner

Ett stomnät är ett större nät, som går till en kommun, eller mellan kommuner. Ett stomnät knyter ihop större områden. MostCom har heltäckande kompetens för projektering, utförande, arbete och dokumentation med stomnät.

 

 

Stadsnät

– Ett lokalt stomnät

Används som beskrivning av ett lokalt bredbandsnät som knyter samman orter inom exempelvis en kommun, som i sin tur är ansluten till ett stomnät. MostCom har varit med och byggt stadsnät i Storstockholm, Ljusdal, Hudiksvall, Vilhelmina och besitter erfarenhet av projektering, utförande och konsultering vid utbyggnad av stadsnät. Vi erbjuder även serviceavtal på nätet t ex.  jour 7/365

 

 

FTTX

– Anslutningsnät för abonnenter

FTTX betyder helt enkelt “Fiber to the X”, där X:et kan stå för H som i House, eller B som i Building, för att nämna två exempel. FTTX är ett samlingsnamn för fiberoptiska nät. Fiberoptik har i stort sett inga begränsningar, informationen överförs med ljusets hastighet. I princip finns ingen begränsning för mängden av trafik som kan rymmas i den fiberoptiska kabeln.

Fttx-nätet är anslutningsnätet som ansluter olika abonnenter. Detta är det mest komplexa och varje nät är unikt och kräver därför noggrann planering och projektering. MostCom har varit med och byggt ett av världens största stadsnät åt Stokab, som från 2012 har gjort det möjligt att ge uppkoppling till ca 400 000 hushåll. Idag erbjuder tjänsteleverantörerna upp till 1000 Mbit/s i båda riktningarna. Detta är ändå bara en bråkdel av optofiberns kapacitet. MostCom är även med och ökar kapaciteten på de mobila näten, 4G i Stockholmsområdet åt de största operatörerna.

LAN / WIFI

– Lokala nät inom fastighet, brf eller företag

LAN, Local Area Network – Med LAN avses ett nätverk begränsat till en byggnad, eller möjligen en grupp av byggnader.

Har ni fått er fastighet ansluten till  fiberoptiskt nät? Optofiber erbjuder näst intill obegränsad bandbredd. Med optofiber är nätet framtidssäkrat. Att dra in optofiber i fastigheten är en investering som kan räknas hem på några år. I fastigheten bygger vi ett fiberbaserat fastighetsnät av LAN-modell, enligt gängse standard. Fiber dras från husnod ända fram till respektive lägenhet för att avslutas i en fiberkonverter, vilket ger maximal prestanda.

Vidare kan MostCom erbjuda Wifi nät  i t.ex kontorslandskap eller ett hemmanät/lägenhetsnät med t.ex. Kat6 dubbeluttag i varje rum. MostCom är bl a certifierad ”Gigamedia Certified Installer”.

Referenser Stomnät

 • Utbyggnad av Scandinavian ring, Malmö-Oslo-Stockholm. Skarvning, terminering och slutmätning- fd Swedia Networks

Referenser Stadsnät

 • ÖSAB – ramavtal utbyggnad av stadsnät i Österåkers kommun
 • Elverket – utbyggnad av stadsnätet i Vallentuna kommun
 • Sundbyberg stadsnät – ramavtal utbyggnad av stadsnät i Sundbybergs kommun

Referenser FTTX

 • IP-Only
 • Österåkers stadsnät
 • Sundbybergs stadsnät
 • Stokab
 • Söderhamn Nära
 • Elverket
 • Telia/Skanova
 • Eltel Networks
 • Söder Energi
 • NCC
 • Vattenfall
 • Auriga
 • Svenska Kraft

Referenser Lan

 • Installation av 7000 st Kat5 anslutningar till Studentbostäder. – Tele2
 • Fiber/Kat6 nät för ett kontors/utbildningskomplex. – Arrow ECS Sweden AB
 • Företagshotel 250 rum – Hammarby sjöstad – APQel
 • Wifi/Kat6 nät för Svenskt Tenn butiken – Ricoh

VAD VI KAN GÖRA INOM

Projektering

 Samhällets behov av kommunikation och bredbandstjänster ökar konstant, vilket kräver bra och säker IT-infrastruktur som stödjer morgondagens tjänster. MostCom har erfarenhet av projektering från förstudier, grovplanering och ner till detaljplanering av optiska nät.

 

Referenser 

 • Projektering av fibernät på öarna i Stockholms skärgård – ÖSAB
 • Projektering av fibernät i Storstockholm – IP-Only
 • Detaljprojektering inom utbyggnaden av Stokabs Stadsnät, – ElTel Networks
 • Detaljplanering av kanalisation och fiber sträckan Nykvarn-Uppsala, – Stokab
 • Förprojektering av kanalisation Näsby park, – fd. Swedia Networks
 • Projektering av GSM-nät och Mobilsystem Nordby Shoppingcenter. – T

Tekniska infrastrukturer & digitalisering

Dokumentation

MostCom erbjuder tjänster för kvalificerad dokumentation av tekniska infrastrukter. Våra tjänster inkluderar verifiering av befintliga system och nät, digitalisering och kvalitetssäkring av dokument. Våra ingenjörer har stor vana av Autocad, Microstation och Telemator

Referenser

 • Anläggningsdokument för Stokabs fibernät. – ElTel Networks
 • Anläggningsdokument för ÖSAB:s fibernät – ÖSAB

VAD VI KAN GÖRA FÖR ER

Geodetisk mätning
MostCom utför inmätning av alla sorters kanalisationer samt kartering och komplettering av grundkartor inför exempelvis samhällsplanering samt bygg och anläggningsprojekt. Vi kan även lokalisera och mäta in befintlig kanalisation. Vi har erfarenhet av inmätning i tunnlar.

 

Referenser

 • Från 2006 har vi mätt in nyförlagd offentlig belysning åt Stockholm stads trafikkontor
 • Under 2008-2010 har vi inventerat ca 14 000 punkter i Stockholm Stadsbyggnadskontors stompunktsnät. I arbetet ingick lokalisering och framtagande av punkt, iordningställande av försäkringsmarkeringar, samt uppdateringar av punktskisser.

VAD VI KAN GÖRA FÖR ER

Hyra utrustning
Vi hyr ut blåsmaskiner, fibersvetsar, Otdr och dB instrument

MostCom Scandinavia AB

Rallarvägen 11, 184 40 Åkersberga

KONTAKT

08-540 235 00 info@mostcom.se

KontakTformulär

15 + 1 =